Úspory energie - MONTSERVIS PRAHA, a.s.

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úspory energie

 


MONTSERVIS PRAHA, a.s. je certifikovaným zástupcem britské společnosti Lyte & Lyte specializované na výrobu a distribuci novátorských technologií s vysokou ekologickou hodnotou v oblasti úspor energie.

O SPOLEČNOSTI
Lyte & Lyte
působí na těchto trzích:


Evropa
Střední Východ
Jižní Amerika

Střední Amerika


v následujících oblastech:

 • v oblasti osvětlení v následujících sektorech: hi-tech, veřejné správy, silniční sítě, průmyslu, v nákupních střediscích a v naftařském průmyslu;

 • v oblasti vytápění plynovým a naftovým ústředním topením.

Lyte & Lyte se zabývá také výzkumem úspory energie v oboru spalování fosilních a rostlinných paliv.

RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ ENERGIE
Pojem "energetická úspora" označuje souhrn zásahů do energetických systémů, zařízení, struktur, součástí, materiálu, které vedou ke snížení spotřeby energie. Investice vložená do úspor energie se vrátí během několika měsíců až let. Nejnižší spotřeba energie umožňuje snížení provozních nákladů (snížení roční částky za energie). Je třeba zdůraznit, že opatřeními pro úsporu energie, která snižují množství primární energie z fosilních zdrojů (ropy a jejích derivátů, zemního plynu, propan-butanu a zemního plynu, uhlí a jeho derivátů), je také možné omezit dopad na životní prostředí snížením emisí CO2 a různých znečišťujících látek. Právě z tohoto důvodu jsou energetické úspory srovnatelné s využíváním obnovitelných zdrojů.

SOUČASNÁ SITUACE A DOSAŽITELNÉ ÚSPORY
Naším posláním je provádět roční analýzu a certifikaci spotřeby energie.
Informace a zpracování údajů nám umožňuje nabízet garantované a certifikované ekonomické a finanční projekty.

SLUŽBY

 • Studie a plánování nových realizací

 • Srovnávací ekonomické analýzy provozních nákladů s využitím našich systémů jak na novém, tak i na stávajícím zařízení

 • Technicko-ekonomický odhad projektu

 • Dodávka systémů

 • Poprodejní podpora

 • Školení personálu na užívání našich technologií

 • Dodávky podle vzorce "žádné náklady" "Zero Cost Plus"


EKONOMICKÉ VÝHODY SYSTÉMU INTELIGENS
Menší spotřeba energie kWh  40 %
Snížení instalovaného výkonu 25 %
Menší spotřeba jalové energie kVARh 30 %
Snížení počtu zásahů údržby  70 %
Snížení počtu likvidovaných světelných zdrojů  80 %

VZOREC NULOVÝCH NÁKLADŮ „ZERO COST PLUST“
Systémy Inteligens mohou být dodány s „NULOVÝMI NÁKLADY“ pro veřejné i soukromé odběratele na základě speciální smlouvy o pronájmu: Nájemní cena se vypočítá jako procento úspor dosažených pomocí naší technologie. Úspora se tedy rozdělí mezi dodavatele MONTSERVIS PRAHA, a.s. a zákazníka ve variabilním procentním poměru bez jakékoli vstupní investice zákazníka.
Příklad uvedený na následující straně může poskytnout představu o výši úspor, které lze dosáhnout díky této obchodní nabídce.

Naši pracovníci jsou odborníky v oboru světelné techniky a vytápění a mohou nabídnout studie proveditelnosti a srovnávací ekonomické analýzy pro optimalizaci spotřeby energie pro jakékoli prostředí.

Ke správnému vyhodnocení poměru nákladů k přínosům jim stačí jedna hodina strávená v konkrétním prostředí, v němž se mají systémy pro úsporu energie nainstalovat.

PRODUKTY
Produkty, které v současné době nabízí Lyte & Lyte jsou zastoupeny dvěma základními systémy, nazvanými INTELIGENS 1 a E-INTELIGENS.
Systém Inteligens představuje špičku ve všeobecné světelné technice. Dobře se hodí pro letiště, železniční stanice, velká nákupní střediska, průmyslové závody, osvětlení veřejných prostranství. Inteligens je dnes zařízením pro úsporu energie, nabízejícím nejlepší záruku úspory nákladů na energii umělého osvětlení I souvisejících provozních nákladů.
Nejdůležitější společnosti jak domácí, tak i evropské využívají přínosy systému Inteligens, který dokáže díky své široké paletě systémů a aplikační univerzálnosti uspokojit a optimalizovat každou situaci v podnicích těchto typů:

 • Galerie, tunely, podzemní dráhy

 • Hypermarkety, supermarkety

 • Nákupní střediska, kanceláře, školy, univerzity, nemocnice

 • Velké průmyslové podniky

 • Naftové vrtné plošiny

 • Osvětlení veřejných prostranství, ulic, parků, pomníků


PŘEVOD STÁLÝCH NÁKLADŮ DO ZISKU
Systémy Inteligens pro úsporu energie vám ušetří až 40 % spotřeby elektrické energie v oboru osvětlení tím, že optimalizují využívání osvětlení v konkrétních místech. Těchto výsledků se dosahuje na tomto základě:
Intenzita světla, vytvářeného konkrétním zdrojem bude po čase slábnout (opotřebení lampy), což se dá regulovat změnou napájecího napětí. Systémy Inteligens snižují náklady na osvětlování regulací napájecího napětí, čímž optimalizují rozdělení světelného toku podle přísných pravidel vysoké kvality. Snížení napětí omezuje opotřebení světelného zdroje a prodlužuje jeho ekonomickou životnost.

Z tohoto důvodu mezi přínosy pro uživatele se řadí úspory energie, ale také významné úspory nákladů na údržbu materiál.

Telefon: +420 284 819 725; Mobil: +420 602 314 177; E-mail: info@montservispraha.cz

Kontakty
František Křivohlavý, vedoucí úseku správy a provozu
Telefon: +420 284 819 725
MT: +420 724 026 306
E-mail: krivohlavy@montservispraha.cz


Brožura ke stažení
zde

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky